Ympäristöystävällisyys

Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on ensiarvoisen tärkeää luonnon sekä ihmisten hyväksi. 

Rakennusala tuottaa Suomen kokonaispäästöistä ison osan, lähes kolmanneksen. Maailmanlaajuisesti 30% jätteistä sekä 35% kasvihuonepäästöistä johtuu rakennusalasta. Suomen tavoitteena on täyttää EU:n asettamat energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteet ja torjua ilmastonmuutoksen etenemistä. Ammattitaitoisella suunnittelulla ja toteutuksella on suuri merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, joka edellyttää kaikkien rakennushankkeisiin osallistuvien yhteistyötä

T.T Remontti pyrkii omalta osaltaan osallistumaan talkoisiin, vähentämään päästöjä sekä hillitsemään meneillään olevaa ilmastonmuutosta luonnon sekä tulevien sukupolvien vuoksi.

Panostan materiaalihankintojen korkeaan laatuun ja toiminnallani pyrin mahdollisimman pieneen jätemäärään sekä tuotteiden hävikkiin. Lajittelen kaikki työmailla syntyneet jätteet ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnän rakentamisesta jääneen ylijäämän.

Pyrin toiminnallani tuottamaan mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. T.T Remontti on sitoutunut vähentämään auton käyttöä mahdollisimman pieneksi suosien työmatkapyöräilyä.